.


nơi hội tụ văn chương - nơi hội tụ văn chương - nơi hội tụ văn chương

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

            
Thơ Huỳnh Kim Bửu
    

              THÁNG GIÊNG  Tháng giêng nghiêng chiều xuống mắt nai
    Nghiêng những tình xa nhuộm tím ngày
    Nghiêng em tròn mộng trăng mười sáu
    Nghiêng một lần thôi giọt rượu cay.

    Tháng giêng ai rót màu nắng mới
    Rót xuống sân đình áo mở ba
    Rót câu trung hiếu vào nam khách
    Rót đến trăm năm vị đậm đà.

    Tháng giêng viền cỏ mượt chân đê
    Sông chảy đò xa lạnh bến quê
    Làm sao người chẳng viền nỗi nhớ
    Treo giữa xuân xanh mấy trăng thề?

    Tháng giêng hái lộc chùa Nhân Qủa
     Lộc chùa ta hái những sắc – không
     Em có hái mười năm tình cũ
     Làm yên cương cho một sắc ngựa hồng!