.


nơi hội tụ văn chương - nơi hội tụ văn chương - nơi hội tụ văn chương

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011Thơ Huỳnh Kim Bửunhắn sang bên ấy

Tuổi ấu thơ ta được mẹ ầu ơ:
Con ngoan, con ăn, con ngủ
Cho cha con ở tận đảo xa
Yên lòng canh giữ.

Lớn lên học sử
Ta thuộc bài học Mẹ Âu Cơ
Sinh trăm con trai, con gái
Nuôi lớn khôn đẹp như thơ
Như rối nước, như tranh tố nữ …

50 đứa lên với Trường Sơn phủ
Mây mờ
50 đứa xuống với biển Đông lập nghiệp.

Bây giờ thành nước Việt
Đồng ruộng, núi non
Biển lớn, đảo xa…
Thành Việt Nam gấm vóc.

Ta đã yêu biển Đông
Yêu Việt Nam

Biển nói lời tâm sự:
Cha ông cậu ngày xưa
Sống mặn mòi với biển.

Từng được nghe đảo xa kể chuyện:
Hoàng Sa, Trường Sa
Quan dân đã từng đổ mồ hôi
Chiến sĩ mấy lần đổ máu
Mồ hôi, máu và đảo
Cần lao, bất khuất, thiêng liêng.

Cho nên mấy hôm nay
Lòng ta thật chẳng yên
Biển đảo này bị làm càn làm quấy
Bị cướp ngày, cướp đêm.

Người đừng giỏi khua mồm, uốn lưỡi
Nói đại nghĩa mà làm ác bá cường quyền.
Lịch sử đã từng ghi cho người: Bao phen thua trận.
Đã từng cho người thấy: Không có nước nhỏ, nước to
Chỉ có nước yếu, nước mạnh.
Mạnh nhờ chính nghĩa
Yếu bởi phi nghĩa gian tà.

Cho nên
Ta phải nhắn lời hòa hiếu thật thà
Sang bên ấy…