.


nơi hội tụ văn chương - nơi hội tụ văn chương - nơi hội tụ văn chương

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Thơ Mõ sừng

 
Danh mục truyện


Chiều – chim bay mỏi
Vật vã ngọn khói đồng
Nỗi niềm muốn gởi hư không
Ngại chòm mây lữ thứ
Em từ viễn xứ
Chữ nghĩa cũng chau mày
Ngày tháng đong đầy
Cơn mê.
Chiều – trăng non
Ký ức mỏi mòn
Thôn nữ ra sông tắm mát
Ngại ngùng cò, vạc, cái nông…
Gió thổi hồng
Vườn xưa của mẹ
Không còn ngày tháng thong dong
Cho mẹ ăn trầu đánh răng đen nhánh.
Chầm chậm chiều
Mục đồng ngồi lưng trâu
Gõ niềm cô liêu
Vào mõ sừng.
Tác phẩm khác:
Mõ Sừng - Huỳnh Kim Bửu
Hoa Huệ - Bế Kiến Quốc
Hoa hướng dương - Nguyễn Nhật Ánh
Hoa khế - Nguyễn Nhật Ánh
Hoa Lúa - Hữu Loan
Hoa Mua - Phạm Ngọc